Európai színvonalú körülmények között böngészhetnek az olvasók


A fejlesztésektől még több látogatót remélnek a megye könyvtárai


Még több látogatót remélnek a Fejér megyei könyvtárak egy közel 88 millió forintos infrastrukturális fejlesztéstől, amelynek eredményeként jelentősen javult a helyi bibliotékák eszközellátottsága. A projekt zárórendezvényén kiderült: a fejlesztéseknek köszönhetően várhatóan olyanok is felkeresik a könyvtárat, akik eddig ezt nem tették.

December 31-én zárult le a „Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra-fejlesztése, az oktatásban résztvevők információellátásának javítása érdekében” című projekt. A 88 milliós uniós forrásból megvalósult jelentős infrastruktúrafejlesztésektől a könyvtárak elsősorban a látogatók számának emelkedését, új könyvtárlátogató rétegek bevonását várják.
A fejlesztéseknek már csak azért is nagy jelentősége van, mert az utóbbi évben kevesebben keresték fel a könyvtárakat: míg 2005-ben a megyei könyvtár esetében 14 ezer regisztrált használója volt az intézménynek, jelenleg már csak tízezer a regisztráltak száma. Ugyanakkor örömteli fejlemény, hogy folyamatosan növekszik az úgynevezett távhasználat, a könyvtári honlapokat, internetes katalógusokat, a virtuálisan elérhető szolgáltatásokat használók száma.
A pályázati forrásból megvalósult fejlesztések legfontosabb célja volt – a látogatói kedv növelése mellett – hogy mindenki számára egyformán hozzáférhetővé tegye a könyvtári szolgáltatásokat. Kiemelt figyelem jut a vak és gyengén látó vendégeknek, akik ezentúl – a modern felolvasógépeknek, akadálymentes eléréséhez szükséges szoftvernek valamint a Braille számítógépnek köszönhetően - könnyebben hozzáférhetnek olyan tartalmakhoz is, amelyekhez eddig csak rendkívül körülményes módon juthattak hozzá.
- Azt gondoljuk, hogy az olvasóvá nevelést már gyerekkorban el kell kezdeni. Erre alapozva, a pályázat fontos célja volt, hogy megteremtsük a szükséges infrastrukturális hátteret az olvasásnépszerűsítés, az olvasási készség és a digitális írástudás kompetenciáinak fejlesztését célzó programokhoz – mondta Magony Imre, a megyei könyvtár igazgatója. Magony Imre elmondta, hogy a TIOP program keretében megvalósult infrastrukturális fejlesztések egy nagyszabású átalakulási folyamat keretét képezik. A párhuzamosan még zajló TÁMOP projekttel együtt összesen közel 170 millió forintos uniós forráshoz jut hét Fejér megyei könyvtár.
- Az infrastruktúra fejlesztése mellett, a szolgáltatások bővítése is része annak a folyatnak, ami reményeink szerint a könyvtárak korszerűsödését, a látogatószám emelkedését és új könyvtárlátogató rétegek megjelenését eredményezi – tette hozzá az igazgató.
A december 30-i, a projekt eredményeit bemutató sajtótájékoztatón kiderült, mostantól európai színvonalú körülmények között böngészhetnek az olvasók. Bővültek a térség könyvtári szolgáltatásai, a konzorciumi partnerek elektronikus katalógusait fejlesztették és integrálták, valamint sor kerül az állomány teljes feldolgozására, az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére. A központi szerver alkalmas a megyei közgyűjteményekben őrzött, helyismereti dokumentumok (megyei elektronikus könyvtár) tárolására, a kistelepülési könyvtárak kiszolgálására és a közös könyvtári keresőfelületének kialakítására is. A támogatási összegből fejlesztették és összehangolták a konzorciumi partnerek dokumentum- és információszolgáltatási rendszerét és 24 órás, otthonról is elérhető szolgáltatásokat vezettek be a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez, csökkentve a hozzáférés területi különbségeit.

HÁTTÉR:

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” című projektre még 2008 nyarán nyújtotta be pályázatát a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár hat tagból álló konzorcium vezetőjeként. A TIOP-1.2.3-08/1-2008-0006-as projekten elnyert 87.950.920 Forint rendeltetése új lakossági rétegek bevonása a szolgáltatások használóinak körébe az által, hogy megteremtik az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeit. További fontos cél volt az olvasásnépszerűsítés, az olvasási készség és a digitális írástudás kompetenciáinak fejlesztését célzó programok infrastrukturális hátterének létrehozása.
Az uniós forrásból a konzorcium tagjai közül legnagyobb részben a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár részesedett, összesen 42.981.544 Forinttal. A székesfehérvári Városi Könyvtár 12.248.100 Forint, a Kodolányi János Főiskola 17.966.793,- Forint, az Aranybulla Könyvtár Alapítvány 5.783.640 Forint támogatásban részesült, de 5.517.870 Forint jutott Gárdony Város Önkormányzatának és 3.452.973 Forint a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatalának is.

P2120045 P2120060 P2120067


2010. február 12-én, a megyei könyvtár olvasótermében került sor a projekt ünnepélyes megnyitójára. A megjelenteket dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, és dr. Csapó Csilla, Székesfehérvár Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte. Komlósi József projektmenedzser ismertette a fejlesztés céljait, az egyes konzorciumi tagoknál megvalósuló fejlesztéseket. A rendkívüli időjárási körülmények miatt dr. Skaliczki Judit sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen, ezért A „Tudásdepó – Express” a könyvtári paradigmaváltás eszköze című előadását is Komlósi József ismertette. A program állófogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

P2120045 P2120060 P2120067 P2120074

Könyvtárak fejlesztésén keresztül támogatják az élethosszig tartó tanulást

Hat Fejér-megyei könyvtár újul meg összesen 88.270.000 forintos uniós támogatásból, melynek segítségével könyvtárak tartalmi fejlesztése indulhat meg. Emellett különböző olvasásnépszerűsítő programokat is indítanak a december 31-ig tartó projekt során. A könyvtárak gyorsabb elérhetőséget, online hozzáférést biztosítanak majd, a kialakított egységes rendszerhez pedig további könyvtárak. Így a jövőben egy felületen kereshetnek az olvasók a megye könyvtáraiban található dokumentumok között.

Hírek a fejlesztéssel kapcsolatban:

Olvasásnépszerűsítés megyei szinten